Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Средно училище "Христо Ясенов" е координатор за провеждане на областния кръг на олимпиадите по чужд език.

Протоколи за резултатите на учениците от София-област:

⇒ Протокол № 2 - руски език

⇒ Протокол № 2 - испански език

⇒ Протокол № 2 - английски език

⇒ Протокол № 2 - немски език


Протоколи за резултатите на учениците от общински кръг на олимпиадата/състезанието по:

Безопасност на движението по пътищата, проведено на 12.03.2024 г.

⇒ "Лаборатория за изкуство", проведено на 17.02.2024 г.

⇒ биология и здравно образование, проведена на 23.01.2024 г.

⇒ "Знам и мога", проведена на 20.01.2024 г.

⇒ философия, проведена на 18.01.2024 г.

⇒ български език и литература, проведена на 17.01.2024 г.

⇒ химия и опазване на околната среда, проведена на 16.01.2024 г.

⇒ английски език, проведена на 16.01.2024 г.

⇒ испански език, проведена на 16.01.2024 г.

⇒ астрономия, проведена на 13.01.2024 г.

⇒ история и цивилизации, проведена на 11.01.2024 г.

⇒ физика, проведена на 09.01.2024 г.

⇒ география и икономика, проведена на 05.01.2024 г.

⇒ математика, поведена на 10.12.2023 г.