Copyright 2020 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Уважаеми родители,

Предвид извънредното положение, в което се намираме, първата родителска среща, обявена за 21.04.2020 г., няма да бъде проведена.

Предлагаме Ви тук да се запознаете с нормативните документи, свързани с приема в 1. клас за учебната 2020-2021 година:

» Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Етрополе

» График на дейностите за прием на децата в първи клас за учебната 2020-2021 година, утвърден от Кмета на Община Етрополе

» Заповед № 1097/30.03.2020 г. на Директора на СУ "Христо Ясенов" - Етрополе

» Училищен учебен план за 1. клас

» Заявление за участие в класиране за прием в първи клас

Необходимо е да попълните и анкета, в която да заявите:

  • каква организация на учебния ден (полудневна или целодневна) предпочитате за Вашето дете
  • дали желаете, или не желаете детето Ви да изучава факултативни учебни предмети за допълнителна подготовка (изборът на тези часове не е задължителен)

Попълнете анкетата ТУК.

Допълнителна информация вижте в БРОШУРАТА.