• Нашето училище

  • Нашето училище

  • Нашите деца

  • Нашите деца

  • Ние сме светът и светът е в нашите ръце

Copyright 2020 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Скъпи зрелостници, време е... За последния училищен звънец! За нови посоки! За нови мечти! За нови успехи!

Екипът на Средно училище "Христо Ясенов" ви пожелава на добър час!

 

Ученическият съвет при СУ "Христо Ясенов" ви пожелава успех на зрелостните изпити и най-вече в живота!

ЮБИЛЕЙНА ПРОГРАМА

16.12.2019 Представяне на STEM лаборатория
22.01.2020 Тържествен Педагогически съвет
12.02.2020 С Ясенов в сърцето - конкурс за изпълнение на Ясенови стихове
21.02.2020 Наследници на Ясенов - литературно кафене с бивши и настоящи поети и писатели
05.03.2020 Вечер на таланта. Предизвикателството Музика

Очаквайте нова дата!

Женско царство - театрална постановка
Ясеновският театър в годините
Очаквайте нова дата! С музика в сърцето - концерт
Ясеновското утро в годините
Годишна изложба
Годишната изложба през годините
27.04.2020 Юбилеен фотоалбум и още нещо...
Музейни кътове. Историята в снимки и спомени
Викторина за живота и творчеството на Христо Ясенов
11.05.2020 Конкурс Ясеновски пламък. Регламент
От старата тетрадка - стихосбирка
24.05.2020 Среща на спомените - коктейл за учителите
01.06.2020 Откриване на постоянна изложба
февруари - март Етрополската гимназия в годините - споделени спомени в час на класа
февруари - юни Отново в училище - срещи по класове с успешни Ясеновци
май - юни По стъпките на Ясенов - литературна екскурзия
24.06.2020 Училище в облаците - конференция Ефективно управление на класната стая

Началото... С указ № 64 от 15 декември 1944 година на Президиума на Народното събрание се открива пълна смесена гимназия в Етрополе. Първите учители поемат достойно по стъпките на съратника на Ботев даскал Тодор Пеев, утъпкват пътеки, прокарват пътища... към нашето днес и утре.

На първото утро, проведено в деня за почит и преклонение пред саможертвата на Апостола, е решено училището да носи името на етрополския поет и художник Христо Ясенов. 

Огънят на просвещението е запален и пламъкът му свети ярко и в ХХI век!

Днес Средно училище „Христо Ясенов“ е модерно и проспериращо. Тук се обучават ученици от I до XII клас. Раждат се иновативни идеи, разработват се и се реализират проекти по национални и международни програми. Почита се миналото, осмисля се настоящето и се гради бъдещето.

Училището разполага с богата материална база – обзаведени учебни кабинети, компютърни зали, постоянна интернет връзка, спортен комплекс с физкултурен салон и басейн, многофункционална конферентна зала, съвременно оборудван кабинет за ресурсно подпомагане, библиотека, лекарски кабинет, общежитие и ученически стол. Средищно е и осигурява целодневна организация на учебния процес. Приоритет са профилираното чуждоезиково обучение по английски, испански, немски и руски език и засилената подготовка по математика, информационни технологии, биология, география, история и български език и литература. Предлага възможности за допълнителни занимания и изяви по интереси в учебно и в извънучебно време по изобразително и приложно изкуство, хореография, музика, спорт, религия и фотография.

Педагогическият екип работи всеотдайно, с ясното съзнание, че младите хора именно тук най-напред разгръщат необятната книга на знанието, откриват истината за живота, изявяват себе си. 

Ясеновци носим в сърцата си вдъхновението на възрожденците от Варовитската книжовна школа, на даскал Тодор Пеев, на нашия патрон, на първооснователите. С делата си отстояваме нестихващия им порив да откриват видимото и невидимото в света човешки.

Ние сме истински изследователи, откриватели, новатори... Ние знаем и можем! Печелим призови места и награди на олимпиади, конкурси и състезания. Завладяваме със своя музикален, артистичен и поетичен талант. Дефилираме като победители на спортната арена. Продължаваме успешно обучението си във ВУЗ у нас и в чужбина.

Нашето училище чертае посоки към света и мечтите...