Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Утвърдени форми на обучение:

дневна, комбинирана, индивидуална и самостоятелна

Училищни учебни планове

Начален етап

I а клас   I б клас   I в клас   I г клас

II а клас   II б клас   II в клас   II г клас

III а клас   III б клас   III в клас

IV а клас   IV б клас   IV в клас

Прогимназиален етап

V а клас   V б клас   V в клас

VI а клас   VI б клас   VI в клас

VII а клас   VII б клас   VII в клас

Първи гимназиален етап

VIII а клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки"

VIII б клас, профил "Чужди езици"

IХ а клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки"

IХ б клас, профил "Чужди езици"

X а клас, профил "Математически"

X б клас, профил "Чужди езици"

Х в клас, професия "Финансист", специалност "Застрахователно и осигурително дело"

Втори гимназиален етап

ХI а клас, профил "Чужди езици"

ХI б клас, профил "Предприемачески"

XII а клас, профил "Икономическо развитие"

XII б клас, профил "Чужди езици"

XII в клас, профил "Предприемачески"