Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Училищни учебни планове

Начален етап

I а клас   I б клас   I в клас  

II а клас   II б клас   II в клас   II г клас

III а клас   III б клас   III в клас

IV а клас   IV б клас   IV в клас

Прогимназиален етап

V а клас   V б клас

VI а клас   VI б клас   VI в клас

VII а клас   VII б клас   VII в клас

Първи гимназиален етап

VIII а клас, профил "Чужди езици"

VIII б клас, профил "Предприемачески"

IХ а клас, профил "Икономическо развитие"

IХ б клас, профил "Чужди езици"

IХ в клас, профил "Предприемачески"

X а клас, профил "Икономическо развитие"

X б клас, профил "Чужди езици"

X в клас, профил "Физическо възпитание и спорт"

Гимназиален етап

ХI а клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски

ХI б клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски

ХI в клас, непрофилирана подготовка

XII а клас, непрофилирана подготовка

XII б клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - испански

XII в клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски