Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Богата на идеи... за час и не само!

Пъстра и креативна е виртуалната класна стая на г-жа Петя Георгиева - старши учител по български език и литература. Посетете я!