Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе
  • Министерство на образованието и науката

Заповед № РД 09-1272/16.05.2024 г. на министъра на образованието и науката за определяне на 10.06.2024 г. за неучебен ден

Заповед № РД 09-1005/19.04.2024 г. на министъра на образованието и науката за определяне на 02.05.2024 г. за неучебен ден

Заповед № РД 09-244/31.01.2024 г. на министъра на образованието и науката за обучение от разстояние в електронна среда

Заповед № РД 09-3470/31.10.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на 06.11.2023 г. за неучебен ден

Заповед № РД 09-2050/28.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на датите и график на дейностите за провеждане на НВО

Заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график за провеждане на ученически олимпиади и състезания през учебната 2023-2024 година

Заповед № РД 09-2048/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за изпити за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII и в XI клас за учебната 2024-2025 година

Заповед № РД 09-2047/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на учебното време за учебната 2023-2024 година

Заповед № РД 09-2046/28.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на датите и график на дейностите за провеждане на ДЗИ

Заповед № РД 09-2045/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII и в XI клас за учебната 2024-2025 година

  • Други

Заповед № РД-01-123/30.01.2024 г. на директора на РЗИ - Софийска област за удължаване на временните противоепидемични мерки на територията на Софийска област

Заповед № РД-01-45/18.01.2024 г. на директора на РЗИ - Софийска област за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област