Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Училищни учебни планове

Начален етап

I а клас   I б клас   I в клас

II а клас   II б клас   II в клас

III клас

IV клас

Прогимназиален етап

V а клас   V б клас   V в клас

VI а клас   VI б клас

VII клас

Първи гимназиален етап

VIII а клас, профил "Икономическо развитие"

VIII б клас, профил "Чужди езици"

VIII в клас, профил "Физическо възпитание и спорт"

Гимназиален етап

IX а клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски

IX б клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски

IX в клас, непрофилирана подготовка

Х а клас, непрофилирана подготовка

Х б клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - испански

Х в клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски

XI а клас, непрофилирана подготовка

XI б-в клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - испански

XI б-в клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски

XI г клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски

XII а клас, непрофилирана подготовка

XII б-в клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - испански

XII б-в клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски

XII г клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски