Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Средно училище "Христо Ясенов" е част от международно партньорство, финансирано от Европейския съюз по Програма за стратегически партньорства „Еразъм”. То свързва европейски образователни институции чрез дейности, предназначени да популяризират многообразието на европейските езици и култури и европейските ценности.

В сътрудничество със своите връстници от Европа Ясеновци ще проучват възможностите за съхраняване, рециклиране и използване на възобновяемите източници на енергия, за да гарантират „Устойчива екология в Европа на бъдещето".

Повече за проекта вижте ТУК.