Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

От януари 2019 година стартира Националната програма на МОН за финансиране на занимания по интереси в училище. Идеята е училището да се превърне в по-привлекателно място за развитие и изяви, да се формират общности по интереси, да се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.