Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

СУ "Христо Ясенов" е едно от трите пилотни училища в Софийска област, изпълняващи дейности по проект „Включващо обучение” с бенефициент Министерството на образованието, младежта и науката. Предпочетено е заради добрата база и опита, който има в работата с деца със специални образователни потребности.

Проектът е разработен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 и е с продължителност две години. Целта му е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяване на включващо обучение, повишаване ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик.

Повече за работата по проекта вижте тук.