Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

В проекта се включват 10 училища от Великобритания, Швеция, Полша, Хърватия, Испания, Италия, Чехия, Турция, Унгария и България.

Партньорството разработва идеята за споделено Европейско гражданство с цел повишаване на индивидуалното, културно-историческото и лингвистичното знание сред учениците.

Повече за дейностите по проекта вижте тук.