Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Уеб-базирана платформа за сътрудничество чрез обмен на творчески практики и успешен образователен опит.Изпълнението на проекта създава инструмент с оригинално практическо приложение, който интегрира ИКТ за управление на процеса по квалификация и професионално усъвършенстване на учителите.

Тематичното направление, което екипът на София-област избира, е Управление за развитие на нови и творчески практики при използването на ИКТ в учебната дейност.

За участието ни в проекта вижте тук.