Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

В началото на учебната година по инициатива на г-жа Мая Стаменова учениците от 9.б клас се включиха в проект Learning to Give , или "Научи се да даряваш". Основната цел на проекта е развиване на културата и средата за споделяне и даряване чрез формиране на знания за личностно развитие и емпатия, в частност и за дарителството, както и придобиване на опит в реализиране на дарителски инициативи от учениците.

Основоположник на идеята е американската организация Learning to Give. Проектът за въвеждане на програмата като част от общата учебна програма в български училища е разработен от Български дарителски форум (БДФ) с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Партньори на проекта са учители и съответно – училища, които вярват, че могат да образоват децата в основните правила и принципи на активното гражданство и в грижата за другия, която е основата на филантропията.

През учебната 2017-2018 година в програмата са участвали 24 учители от 20 училища в 16 населени места. През учебната 2018-2019 година учителите са вече 37 от 29 населени места в страната, като по този начин програмата обхваща пряко над 1000 деца.

Нашите реализирани инициативи:

Даваме своя принос

Да направим проект в полза на общността

Синдром на Даун и толерантност в обществото

Здрави млади хора, здрава общност

Застъпничество за кауза

Знания за бюджета

Международният ден на доброволеца

Гражданска активност

Училището е затворено

Новите филантропи

Силата на филантропията

9.б клас на гости в Районно полицейско управление - Етрополе