Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Проект „ПрироДА: Изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000. Възпитание на поколение от обучени и знаещи поддръжници”.

През учебната 2017-2018 година в проекта се включиха учителите по биология и здравно образование Венета Тодорова и Марияна Спиридонова с ученици от 5., 6. и 7. клас.

Повече за работата им можете да прочетете на страница 8 във вестник "Ясеновски глас", 2018.