Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

С указ № 64 от 15.12.1944 г. на Президиума на Народното събрание се открива пълна смесена гимназия в гр. Етрополе. Учебните занятия започват на 29 януари 1945 г. в сградата на днешното ОУ ''Христо Ботев'' с общ брой на учениците 180. За директор е назначен Тодор Късметски. Първите учители... Василий Кривенков по руски език, Константин Зографов по история и география, Благородна Христова по математика, Димитър Манолов по немски език и философия, Лилияна Кръстева по френски език, Юлия Велева по музика. На 18.02.1945 г. е проведено първото утро, посветено на Апостола на свободата - Васил Левски. На него е решено гимназията да носи името на етрополския поет и художник Христо Ясенов, загинал мъченически през 1925 г. Решението е взето с пълно единодушие и е посрещнато от етрополци с голям ентусиазъм.

Етрополската общественост полага големи грижи за оцеляването и укрепването на новооткритата гимназия. Макар и скромни, осигурени са необходимите условия за провеждане на учебни занятия: сграда, материална издръжка, обзавеждане, учебни пособия и помагала, привлечени са учители и ученици. За учителите в гимназията са осигурени безплатни квартири, отопление и осветление. За учениците е открита трапезария - ученически стол.

Учителският колектив се състои предимно от млади учители, които правят първите стъпки в професията си. Липсва им богатият опит на по-възрастните колеги, но завладелият ги ентусиазъм се предава и на учениците. Заедно успяват да преодолеят трудностите, породени от съкратената учебна година, недостатъчните и често липсващи учебници и ученически пособия.

От следващата учебна година учебният процес навлиза в своето нормално русло. Един от новоназначените учители е Манол Манолов по пеене, създал по-късно химна ''Ясеновци''. Под неговото ръководство е сформиран ученически хор и изявите му впечатляват етрополската общественост.

На 1 май 1945 г. директорът на гимназията Драгомир Йончев тържествено връчва училищното знаме на първия знаменосец - Александър Герчев. На 29 юни същата година е първият акт за раздаване на зрелостни свидетелства. С най-висок успех - отличен 5.93 - завършва Екатерина Атанасова.

На 29 януари 1948 г. с тържествено Ясеновско утро за първи път е честван патронният празник на гимназията.

Със заповед на Министерството на народната просвета от 22 август 1950 г. училището се превръща в Климатична гимназия. Новата учебна година започва с 250 ученици, открит е и пансион към училището, помещаващ се на втория етаж на Пощенската палата. От 1956 г. Климатичното училище се обособява като самостоятелна девическа гимназия ''Александър Атанасов'' и се премества в местността Септемврийче. В града се образува смесено училище от сливането на гимназия ''Христо Ясенов'' и ОУ ''Екзарх Йосиф''. През 1964 г. се отделя НУ ''Кирил и Методий'', а през 1968 г. се обособява и ОУ ''Христо Ботев'', което остава в сградата на гимназията, а тя се премества в нова сграда, обхващайки класовете от 5-ти до 11-ти клас.

Учебната 1976/1977 г. започва в разширената нова сграда и се преминава на едносменно обучение. През 1983 г. влиза в действие сградата на пансиона, а на 24 май 1988 г. тържествено е открит и спортният комплекс с физкултурен салон и два закрити плувни басейна.

През учебната 1984/1985 г. в училището се въвежда експериментално обучение по системата на ПГО с усилено изучаване на западен език и компютърно обучение и със завършващ цикъл - двегодишен колеж, съвместен проект с ''Уилздън Колидж'' - Лондон. През 1992/1993 г. експериментът се прекратява и СОУ ''Христо Ясенов'' се връща към масовата практика на обучение.

През учебната 1995/1996 г. се въвежда засилено обучение по икономически дисциплини - една паралелка. Учебният план и названието на тази паралелка претърпяват известни промени през следващите години. Най-популярна се оказва паралелката ''Организатор на дребен и среден бизнес'', от която зрелостниците получават и удостоверение за професионална квалификация.

През 1998/1999 г. за първи път се създава профилирана паралелка с интензивно изучаване на английски език с прием след VII клас - едно успешно начало, което и днес се радва на засилен интерес от страна на ученици и родители. Своя принос както за подобряването на чуждоезиковото обучение, така и за културния обмен дават Джинджър Морин, Барбара Уайнз и Хана Уокър - тримата доброволци от Корпуса на мира в България, с който училището си сътрудничи от 1998 г.

Със заповед на Министъра на образованието от 19.04.1999 г. НУ ''Св. св. Кирил и Методий'' се обединява със СОУ ''Христо Ясенов''.

И за учениците от начален етап е осигурена възможност за ранно чуждоезиково обучение по английски език. През учебната 2003/2004 г. за първи път се осъществява прием за 5-ти клас в паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство и друга с математика. В гимназиален етап се сформира една паралелка с чуждоезиков профил английски език с прием след VII клас, а след VIII клас - една природо-математическа паралелка и една с хуманитарен профил. Трета година продължава профилираното обучение по изобразително изкуство след завършено основно образование. Друг профилиращ предмет е информатиката. През 2003/2004 г. учениците от 12-ти клас се явяват на изпит и получават свидетелство за професионална квалификация ''Компютърни технологии'', издадено от Технически университет - гр. София.

Ежегодно се подобряват условията на учене, труд и спорт. Новото е, че учителският колектив съвместно с учениците търси алтернативни пътища за осъвременяване на материално-техническата база. Пример за това е изграждането на ресурсния информационен център след спечелване на финансиране по проект, разработен от училището и Корпуса на мира по програмата СПА през пролетта на 2004 г. Този проект дава възможност за активно прилагане на информационните технологии в учебния процес. По същата програма до май 2005 г. е изградена съвременна мултифункционална конферентна зала.

На 25 и 26 февруари 2005 г. Етрополската гимназия тържествено отбелязва своя 60-годишен юбилей с театралната постановка ''Новото пристанище'' от Ст. Л. Костов и с традиционното Ясеновско утро. Един истински празник за етрополци.