Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Ясеновци се зовем! От първата крачка до последния час! Ученици и учители – заедно сме ръка за ръка, горди и щастливи от общуването помежду ни, от резултатите и предизвикателствата, удовлетворени от участието ни в иновативни практики! Част от едно общо цяло – иновативно училище „Христо Ясенов“!

Вижте нашата "Галерия на славата"