Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата вижте ТУК.