Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Председател:

Ивета Божидарова Билева

Членове:

Катя Миткова Стаменова

Цветелина Мирославова Иванова

Владимир Петров Александров

Цветана Милчева Толева

Наталия Ненчева Николова

Милчо Дачев Милчев

Станка Василева Димитрова

Станимира Димитрова Хаджиева

Резервни членове:

Цветелина Цветолюбова Цветанова

Веселка Цветанова Николова-Иванова

Наталия Маринова Спасова

Мария Василева Попова

Детелина Василева Николова

Стефка Илиева Христова

Росица Петкова Иванова

Представители на Ученическия съвет с право на съвещателен глас:

Николай Лорен Серафимов

Катрин Цветолюбова Тодорова

Диляна Милчева Милчева

Резервен представител на Ученическия съвет:

Илияна Димитрова Христова