Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Диана Маринова Пенкова - ръководител на направление ИКТ

Силвия Николаева Николова - педагогически съветник

Румяна Стефанова Стоянова - ресурсен учител, логопед

Даниела Енчева Вълчинкова - ресурсен учител

Джулия Валериева Михайлова - психолог

Венета Нарцисова Дончева - главен счетоводител

Габриела Маринова Иванова - младши счетоводител

Рилка Христова Николова - завеждащ административна служба

Ралица Димчова Дончева-Димитрова - помощник на учителя

Виолета Спасова Дулова-Павлова - домакин