Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Венета Стоянова Георгиева - старши учител, немски език

Венцислав Митков Вълов - старши учител, английски език

Диана Николова Павлова - учител, немски език

Евгения Георгиева Кларк - старши учител, испански език

Емилия Райчева Йончева - старши учител, руски език

Майя Николаева Николова - учител, английски език

Марина Миткова Събкова-Борисова - старши учител, английски език

Мария Иванова Бърковска - учител, английски език

Мая Борисова Стаменова - старши учител, английски език

Румяна Недялкова Вутова - старши учител, английски език

Стефка Трифонова Станева - старши учител, английски език

Христина Иванова Калайджиева - старши учител, английски език

Ива Савова Филипова - старши учител, математика

Людмила Петкова Иванова - старши учител, математика

Никол Стоянова Василева - учител, математика

Таня Георгиева Симеонова - учител, математика

Емилия Венциславова Цветкова-Йорданова - старши учител, информатика и информационни технологии

Роза Богданова Вутова - старши учител, информатика и информационни технологии

Тинка Пенкова Цолова - старши учител, информатика и информационни технологии

 

Веселка Лазарова Лакова - старши учител, история и цивилизация

Наталия Стефанова Дочева - старши учител, история и цивилизация

Росица Иванова Маринова - старши учител, история и цивилизация

Дияна Колева Цацова - старши учител, география и икономика

Леонора Дамянова Микова - старши учител, география и икономика

Йоана Върбанова Маринова - учител, философски цикъл