Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Ученическият съвет в Средно училище "Христо Ясенов" – Етрополе, учреден на 9 ноември 2016 година, е доброволна, демократично самоуправляваща се ученическа организация, нерелигиозна и политически независима. В него членуват представители от 7. до 12. клас, избрани чрез тайно или явно гласуване от своите съученици.

Основната цел на Ученическия съвет е чрез дейността си да мотивира и стимулира учениците за себеизява и отговорно гражданско поведение при решаване на проблеми, касаещи училищния живот и ученическата общност. Членовете му единодушно споделят: Мисията ни е да превърнем Етрополската гимназия в наистина желана територия. Да осигурим възможност на младите хора сами да организират живота си в училище, да реализират идеите си, да решават наболели проблеми.